Výstavbu športovej (hokejbalovej) haly podporí aj Prešovský samosprávny kraj

Ako už bolo viackrát avízované, mesto pripravuje výstavbu športovej (hokejbalovej) haly v Spišskej Belej. Bude stáť na Športovej ulici a bude stavebne prepojená s futbalovým štadiónom (tribúnou) ako bolo pôvodne plánované (už v roku 2011). V súčasnosti je už spracovaná konečná verzia projektovej dokumentácie (viď príloha) a sú už kompletne aj vysporiadané pozemky (to sa dotiahlo v septembri tohto roka). Začalo sa územné konanie na vydanie územného rozhodnutia a následne sa je potrebné zabezpečiť stavebné povolenie. Súbežne sa rozbieha proces verejného obstarávania (verejná súťaž) na zhotoviteľa tejto stavby, ktoré určí celkové náklady tejto stavby. Všetky tieto prípravné (predstavebné) práce by sa mali zrealizovať do marca 2018, nakoľko je zámer začať výstavbu tejto haly v apríli 2018. Samotná výstavba sa plánuje rozdeliť na určite ucelené etapy, nakoľko v súčasnosti mesto nedisponuje celou finančnou sumou, ktorá bude pravdepodobne potrebná (tú určí až verejná súťaž). V súčasnosti mesto má k dispozícii sumu 300 tis. EUR (dotácia zo štátneho rozpočtu). Sumu 100 tis EUR poskytne Prešovský samosprávny kraj (PSK). V auguste o tom rozhodlo krajské zastupiteľstvo, ktoré vyhovelo žiadosti mesta o podporu tohto projektu, a to formou združenej (spoločnej) investície mesta a PSK. Práve touto formou sa kraj zapája aj do iných podobných projektov miest a obcí v našom kraji. Ďalšie financie bude mesto hľadať vo vlastných a iných dotačných zdrojoch.

Keďže sa hovorí o nielen o hokejbalovej, ale o športovej hale, tak samotná hokejbalová plocha s mantinelmi sa bude môcť využívať aj na iné športy. Hala bude obsahovať na prízemí 6 šatní so sprchami, toalety pre verejnosť a malú kaviareň (bufetová časť). Na poschodí miestnosti pre trénerov, väčšia zasadačka, miestnosť pre rozhodcov i priestor pre posilňovňu a regeneráciu. Na poschodí je navrhované aj ubytovanie pre cca 18 osôb. Samotná hala bude vykurovaná plynovými žiaričmi a navrhované je moderné a úsporné LED osvetlenie hracej plochy. Skelet haly bude montovaný – základ z oceľovej konštrukcie a steny a strecha zo sendvičových PUR panelov. Tzv. zázemie haly (ako prístavba ku konštrukcii haly) bude murovaná. Samotný povrch hracej plochy bude vhodný najmä pre hokejbal, ale zároveň aj pre iné športy.

Konečné projekčné riešenie haly (ešte po úpravách v posledných dňoch na základe stanovísk štátnych orgánov) je zobrazené v prílohe toho článku.

V prílohe je zobrazený aj pracovný návrh 3D vizualizácie.

Názov prílohy Odkaz
SITUACIA 5 Stiahnuť
PDF A4 Stiahnuť
podorys poschodia 5 Stiahnuť
podorys prizemie 5 Stiahnuť
pohlad j,z 5 Stiahnuť
pohlad s,v 5 Stiahnuť
rez 5 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X