Aktuality
Počet zobrazení 810

Výstavba nového parkoviska pri pošte a zdravotnom stredisku

Mesto začalo s výstavbou nového parkoviska pri pošte a zdravotnom stredisku. Doterajšie malé panelové parkovisko sa už odstránilo. Bolo vyrúbaných niekoľko stromov, ktoré bolo nevyhnutné odstrániť, pričom po zvážení drobnej zmeny projektu sa nakoniec ponechali ešte dva stromy (pri budove pošty), ktoré pôvodne mali byť tiež vyrúbané. Tieto budú  len orezané. Vyrúbané stromy však budú nahradené novými stromy v dvojnásobnom počte, ktoré budú vysadené na jar budúceho roka. Na väčšej ploche sa tak vybuduje 38 nových parkovacích miest (viď štúdia v prílohe). Vybudujú sa tiež nové chodníky pred zdravotným strediskom (nahradia sa staré asfaltové chodníky). Uvedené parkovisko sa napojí aj na budovu pošty novým chodníkom. To umožní, že návštevníci pošty budú môcť už parkovať na tomto novom parkovisku.  Zároveň sa osadia nové lavičky, stojany na bicykle a vysadia sa nové stromy. Stavebné práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. . Výstavba parkoviska bude trvať asi do konca novembra, hoci pôvodný plán bol taký, že sa stavba začne v polovici septembra a bude trvať do konca októbra. Avšak Mestský podnik musel zrealizovať ešte jednu neplánovanú stavbu – úpravu cesty a časti chodníka na Zimnej ulici kvôli asfaltácii štátnej cesty, preto sa výstavba tohto parkoviska odložila takmer o mesiac. Výstavbu nového parkoviska mesto financuje zo svojho rozpočtu vďaka lepším vyšším neplánovaným príjmom. Na záver chceme požiadať všetkých o trpezlivosť a zhovievavosť, nakoľko počas najbližších týždňov bude problém s parkovaním v okolí zdravotného strediska a zároveň bude sťažený prejazd vozidiel po ceste na ul. kpt. Nálepku pred zdravotným strediskom.

Názov prílohy Odkaz
zdravotne stredisko - parkovisko Stiahnuť
Najnovšie články