AktualityAktuality mladí v meste
Počet zobrazení 527

Výstava Hovorme o duši opäť putuje po školách

Vzdelávacie centrum Pôjd v Spišskej Belej v spolupráci s koordinátorom Národného programu ochrany deti pred násilím v Kežmarku, pripravilo pre žiakov kežmarských základných a stredných škôl prezentácie informačných roll-upov, ktoré svojim nenásilným grafickým spracovaním prirodzene otvárajú tému duševného zdravia a pohody.

 Pokračujeme v tom, čo malo úspech 😇…

Tento projekt je pokračovaním úspešnej aktivity, ktorá prebehla v našom meste minulý rok. V rámci grantového programu Deti v bezpečí – Nadácie pre deti Slovenska a podporeného projektu Hovorme o duši sa vtedy uskutočnili aktivity vedúce k otvoreniu tém ohľadom duševného zdravia a pohody našich detí a mladých, či už v rodinnom prostredí, v škole alebo medzi priateľmi.

Viac o projekte sa môžete dočítať TU.

Ako to celé vzniklo ❓

Tím vzdelávacieho centra Pôjd v Spišskej Belej realizáciou aktivít, ako bola napr. konferencia Mladí Mladým alebo teambuildingové aktivity pre triedne kolektívy v rámci budovania dobrých vzťahov, zozbieral podnetné tézy a inšpirácie, z ktorých následne vytvoril informačné roll-upy.

Tie teraz prezentujeme na základných a stredných školách. Ich cieľom je vytvorenie synergického efektu, už zrealizovaných činností prispievajúcich k riešeniu problematiky duševného zdravia a pohody detí a mladých najmä v súčasných post-covidových časoch, plných neistoty a obáv z budúcnosti.

Po úspešnej prezentácií projektu na základných školách v našom meste sme sa rozhodli rozšíriť tieto aktivity na celý okres a preto začíname sériou 9 putovných prezentácií na základných a stredných školách v meste Kežmarok s víziou budúcej spolupráce aj so školami v okrese Stará Ľubovňa, kde sme už začali prvotné rokovania.

Nie sme v tom však sami 😊…

Realizácia tohto projektu je odborne garantovaná ľuďmi, ktorí sú v projekte zaangažovaní od jeho začiatku, sú jeho tvorcami a nositeľmi týchto ideí. Vzhľadom na časovú náročnosť a obsiahlosť projektu, sme ako odborných garantov zapojili tiež pracovníčky referátu poradensko-psychologických služieb pri Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku, ktoré budú facilitovať vybrané aktivity spojené s prezentáciou projektu žiakom kežmarských škôl.

Efekt chceme násobiť 🗣️

K zachovaniu kontinuity témy duševného zdravia na školách aj po ukončení našich prezenčných aktivít je navrhnutý rámec školení pedagogických zamestnancov dotknutých škôl tak, aby vedeli pružne reagovať na prípadne odozvy ich žiakov pri riešení problematiky ich duševného zdravia a pohody do budúcnosti. Veríme, že tento projekt bude aj naďalej nenásilným spôsobom šíriť osvetu a destigmatizovať tak tému duševného zdravia v našom okrese.

 

Tags: Hovorme o duši, Práca s mládežou
Najnovšie články