Výsadba stromčekov pri Belianskom rybníku

Mesto Spišská Belá v spolupráci so spoločnosťou Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o. zrealizovalo na začiatku tohto školského roku výsadbu 27 ks stromčekov v druhovom zložení smrekovec opadavý a borovica lesná. Výsadba nových stromov je nesmierne dôležitá z hľadiska udržateľnosti nášho lesoparku. Lesný ekosystém je v stave tzv. dynamickej rovnováhy – mení sa, rastie, niektoré jedince postupne odumierajú, a preto je potrebné myslieť aj na ich nástupcov. V snahe o druhové oživenie štruktúry jestvujúceho porastu, boli vysadené pomedzi smreky v západnej časti lesoparku, aj iné ihličnany. Novovysadené dreviny sú zatiaľ nižšieho vzrastu opatrené opornými drevenými kolmi. Týmto si dovoľujeme požiadať užívateľov prímestskej oddychovej zóny pri Belianskom rybníku, aby nepoškodzovali lesopark, ktorý je neho nevyhnutnou súčasťou.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X