Výročná schôdza miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Dňa 15.1.2018 sa konala výročná  členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Spišskej Belej za účasti zástupcu oblastného výboru SZPB v Poprade – Milana Janečka. Predsedníčka organizácie Danka Lineková zhodnotila prácu miestnej organizácie SZPB za rok 2017 a doplnil ju Jaroslav Linek (tajomník organizácie) a Danka Vargová (pokladníčka organizácie). Prítomní hovorili aj o plánovanej činnosti v roku 2018. Schôdze sa zúčastnil aj primátor mesta Štefan Bieľak, ktorý poďakoval členom tejto organizácie za ich nezištnú činnosť. Rovnako ocenil organizovanie spomienkových slávností ku dňu Oslobodenia nášho mesta v rámci 2. sv. vojny (27.1.), k ukončeniu 2. sv. vojny (8.5.), či k SNP (29.8.).  Poďakoval aj za spoluprácu tejto organizácie so základnými školami v našom meste. V súčasnosti má táto miestna organizácia 26 členov (v roku 2017 traja členovia ubudli a 3 noví pribudli).

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X