Aktuality
Počet zobrazení 551

Výročia v roku 2019 v našom meste

175 rokov od narodenia Augusta Kaltsteina (10.12.1844-24.8.1921), významného rodáka, ktorý sa venoval speleologickému výskumu a dal vysekať vchod do Belianskej jaskyne, uplynie v decembri tohto roka. August Kaltstein sa aktivizoval aj v oblasti cestovného ruchu, keď zohral významnú úlohu pri založení Tatranskej Kotliny – ako spišskobelianskych kúpeľov, financoval výstavbu cesty z Tatranskej Kotliny do Spišskej Belej či ďalších turistických ciest a chodníkov v našom regióne. V našom meste ho pripomína názov jednej z ulíc i pamätná tabuľa, umiestnená v roku 2015 na dome na Štefánikovej ulici č. 8.

Staršie z dvoch múzeí v našom meste – Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej – vzniklo v roku 1964, a tak si v tomto roku pripomína 55. výročie svojho založenia. Múzeum je sprístupnené v rodnom dome J. M. Petzvala, kde je predstavený  životný príbeh významného matematika, fyzika, univerzitného profesora, vedca a priekopníka v oblasti fotografickej optiky  a nechýba v ňom ani expozícia dejín fotografie a kinematografie. Meno Jozefa Maximilána Petzvala nesie ulica v centra mesta i jedna z našich základných škôl – Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej.

Jeseň roku 1994, teda pred 25 rokmi,  priniesla otvorenie Múzea dr. Michala Greisigera, ktoré sa od svojho založenia 29.10.1994 nachádza v dome, kde tento mestský lekár,  nadšený bádateľ v oblasti fauny, flóry a archeológie žil a v súčasnosti je v týchto priestoroch aj mestská knižnica. V našom meste si ho pripomíname pamätnou tabuľou na budove múzea na Hviezdoslavovej ulici č. 21 a meno dr. Michala Greisigera nesie aj jedna z belianskych ulíc.

Ložisko rašeliniska Trstinné lúky (známe aj pod názvom Pace ) pred ťažbou dosahovalo objem 464 500 m3 a hrúbku 300 cm. Už v polovici 19. storočia sa tu začala ťažba, ktorú ukončili Rašelinové závody Spišská Belá až v roku 1967. Vo vyťaženom priestore vzniklo zaujímavé rašelinné jazierko o veľkosti 0,3 ha. Dôkazom toho, že rašeliniská sú aj historickou pamäťou je  unikátny nález 3 bronzových mečov v tejto lokalite v roku 1964.  55 rokov nás delí od chvíle, keď rašelina odkryla meče z 10. storočia pred naším letopočtom a ich nálezy sú uložené v zbierkovom fonde Podtatranského múzea v Poprade. V roku 2019 mesto Spišská Belá podpísalo Štátnej ochrane prírody, Správe TANAP, dlhodobý súhlas vlastníka pozemku s realizáciou manažmentových opatrení v rámci projektu Manažmentové opatrenia v nelesných biotopoch v rámci lokality Trstinných lúk.

Všetkým výročiam sa budeme v priebehu roka venovať podrobnejšie.

 

 

 

 

Najnovšie články