hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 321

Začala sa výmena strechy na objekte bývalej materskej školy

Začiatkom februára sa začali rekonštrukčné práce na budove bývalej Materskej školy na Letnej ulici v Spišskej Belej. Mesto získalo na opravu strechy dotáciu z ministerstva školstva (zo štátneho rozpočtu) vo výške 60 000 €. „Predmetná strecha je v havarijnom stave, pôvodná škridla ešte zo začiatku 20. storočia bola úplne poškodená a do budovy nám začalo čoraz silnejšie zatekať. Na mnohých miestach je poškodený aj samotný drevený krov a preto sme museli prerušiť vyučovanie v tejto budove“, uviedol primátor mesta Štefan Bieľak. Budovu spravuje Základná škola na Štefánikovej ulici v Spišskej Belej, no pre zlý technický stav ju v súčasnosti nevyužíva na vyučovanie svojich žiakov. Mesto získalo uvedené financie na základe opakovaných žiadosti mesta na riešenie havarijného stavu tejto strechy a na základe rokovaní primátora mesta na ministerstve školstva. Uvedené financie boli poskytnuté koncom decembra 2015 a musia sa vyčerpať na uvedený účel do konca marca 2016. Ako nová krytina bude po konzultácii s Krajským pamiatkovým úradom v Prešove (prac. Poprad) použitá krytina z pálenej hliny zn. Tondach (podobná tej doterajšej krytine).  Stavebné práce realizuje miestna firma – Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.

Najnovšie články