Vyjadrenie primátora mesta ku komunálnym voľbám 2018

Milí Beľania, chcel by som vám vysvetliť dôvody a okolnosti, prečo som sa rozhodol  po zrelej a dôslednej úvahe nekandidovať v nasledujúcich komunálnych voľbách v novembri 2018 na pozíciu primátora nášho mesta.

Po takmer 16 rokoch som dospel k definitívnemu rozhodnutiu, ktoré bolo veľmi ťažké, veľmi náročné. Ale musel som ho urobiť napriek tomu, že vnímam vašu dostatočnú podporu pre aj pre nasledujúce voľby.  Aj keď dôvodov, prečo som sa takto rozhodol, som si v posledných dňoch už vypočul veľa, existuje len jeden jediný dôvod:  ja a moja rodina potrebujeme zmenu. Spôsob, akým som vykonával a stále ešte vykonávam túto funkciu a ako som pre ňu žil, sa nedá takto dlhodobo vykonávať.  Ja som si uvedomil, že neviem túto prácu vykonávať inak, ako ju dnes vykonávam (7 dní v týždni nielen počas dňa, či v nočných hodinách). A to znamená, že táto služba je pre mňa osobne veľmi vyčerpávajúca a vnútorne cítim, že osobne potrebujem zmenu. Ja túto prácu neviem vykonávať inak a venovať jej menej času, resp. niečo vypustiť. Tí , ktorí ma trochu bližšie osobne poznajú, viac ako len primátora mesta, vedia aký som,  vedia aj to, ako mnohé veci v našom meste prežívam a ako ich znášam. Niektorí ste určite v živote prežili podobné situácie, kedy ste „na životnej križovatke“ a musíte sa rozhodnúť kam ďalej. Pozícia primátora mesta je rok čo rok náročnejšia, vyžaduje si viac a viac času a energie, aj keď sa to navonok nezdá a z pohľadu občana to môže byť vnímané inak.

Zároveň rovnako cítim, že sa osobne potrebujem posunúť ďalej. Príliš veľa času som venoval a stále venujem riešeniu každodenných problémov a starostí nášho mesta a jeho občanov.  Cítim, že  sa potrebujem od nich posunúť ďalej – od každodennej operatívnosti viac k víziám (ako tomu je doposiaľ) a viac k odbornejším témam a teda posunúť sa ďalej (z profesijnej stránky to potrebujem urobiť  v čase, kedy sa ešte dokážem uplatniť inde).

Rozhodnutie nekandidovať za primátora mesta som urobil v čase takmer 5 mesiacov pred voľbami, kedy je ešte dosť času na nájdenie vhodného, či vhodných kandidátov na primátora mesta (okrem tých, ktorí už ohlásili svoju kandidatúru).

Vzhľadom na šíriace sa „rôzne informácie“ v našom meste o tomto mojom rozhodnutí, vás chcem ubezpečiť, že jediným človekom, s ktorým som svoje rozhodnutie vopred konzultoval, bola moja manželka, ktorej ďakujem za trpezlivosť, ktorú počas takmer 16 rokov v tejto funkcii so mnou mala a ako to všetko, čo bolo okolo mňa, prežívala a znášala. Všetkým ostatným som toto rozhodnutie už len oznámil (niekomu osobne a niekomu až dnes). A vzhľadom na šíriace sa dôvody, prečo som sa takto rozhodol, vám chcem oznámiť, že som nedostal žiadne lukratívnejšie pracovné ponuky, ktoré by boli týmto dôvodom. Ani žiadne iné dôvody neexistujú (o ktorých sa hovorí a sú len výmyslom ľudí, ktorí ich šíria). Existuje len jediný dôvod, ktorý som už vyššie uviedol. Samozrejme, že mám predstavu, čo by som chcel do budúcna robiť. Mám niekoľko vízií, ktoré by som chcel zrealizovať, ale to bude aktuálne až po voľbách a dovtedy sa však naplno budem venovať práci primátora (tak ako doposiaľ).

Som pripravený nášmu mestu pomôcť, ak to bude možné a ak o moju pomoc bude záujem aj po komunálnych voľbách. Rád na začiatku odovzdám novému primátorovi svoje skúsenosti, odborné znalosti, kontakty, ako aj informácie o pripravených či rozbehnutých projektoch mesta, aby začiatok pre budúceho nového primátora bol ľahší a čo najviac plynulý, nakoľko príde do „rozbehnutého vlaku“. Bude to len na novom primátorovi, či túto ponuku využije.

Do nástupu nového primátora je ešte necelých 6 mesiacov, takže dovtedy budeme všetci (primátor aj mestský úrad) naplno pracovať, robiť to, čo naše mesto potrebuje, realizovať rozbehnuté projekty a pripravovať nové projekty a reagovať na nové výzvy, takže budeme v maximálnom nasadení ako doposiaľ až do decembra. Však v posledných komunálnych voľbách v roku 2014 som sa zaviazal, že budem najbližšie 4 roky slúžiť vám a nášmu mestu a svoj sľub chcem naplno dodržať.

Ďakujem, že ma dokážete aspoň trocha pochopiť.

S úctou Štefan Bieľak, primátor nášho mesta.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X