Vyhradené parkovanie pri ZŠ J. M. Petzvala a pri ZOS v Strážkach

Na žiadosť vedenia Základnej školy J. M. Petzvala a na žiadosť Zariadenia opatrovateľskej služby v Strážkach pribudlo na parkoviskách pri predmetných inštitúciách nové dopravné značenie. Päť boxov na parkovanie je pri ZŠ J. M. Petzvala vyhradených v dňoch školského vyučovania (v čase 8.00 – 16.00 hod.) pre potreby školy. Štyri boxy na parkovanie sú pri Zariadení opatrovateľskej služby vyhradené pre potreby ZOS v Strážkach.

vyhradené parkovanie pre potreby ZOS v Strážkach

Predmetné parkoviská boli celodenne obsadené aj automobilmi obyvateľov neďalekých bytových domov. Vzhľadom na to, že vznesené požiadavky boli opodstatnené, o osadení trvalého dopravného značenia IP 16 – vyhradené parkovisko s dodatkovou tabuľou E13, rozhodol cestný správny orgán.

Upozorňujeme vodičov na to, že dopravná značka IP 16 označuje určené (vyhradené) parkovisko, kde zastavenie a státie je dovolené len pre určité vozidlo. Okrem času, v ktorom je parkovisko vyhradené, môžu na takto označenom parkovisku zastaviť a stáť aj vodiči iných vozidiel, ak to nie je zakázané.

Žiadame o rešpektovanie obmedzenia statickej dopravy na uvedených lokalitách a ďakujeme za porozumenie.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X