hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 402

Vyhodnotenie projektu „Genius loci – Strážky 2021“

Presne pred rokom, 19. mája 2021, si Slovenská národná galéria pripomenula 30 rokov od sprístupnenia svojich expozícií v Kaštieli Strážky a zároveň 130 rokov od narodenia jeho poslednej majiteľky Margity Czóbelovej (1891 – 1972). Pri príležitosti týchto okrúhlych výročí, pracovníci vysunutého pracoviska SNG, z Kaštieľa Strážky, pripravovali projekt s názvom „Genius loci – Strážky 2021“. Jeho podstatou bolo najmä zdokumentovať kultúrne dedičstvo (hmotné a nehmotné spomienky) viažuce sa k strážskemu kaštieľu a jeho poslednej majiteľke Margite Czóbelovej.

Výzva projektu bola adresovaná verejnosti. Súkromní vlastníci fotografií „starého“ kaštieľa v Strážkach alebo jeho poslednej majiteľky, od jesene 2020 nosili svoje jednotliviny na oskenovanie alebo ich zasielali e-mailom. Dohromady sa ich podarilo vyzbierať 67 kusov. Dominujú historické fotografie rôznych pohľadov na kaštieľ a jeho okolie. Obrazový materiál dokumentuje stav kaštieľa v Strážkach v 50., 60., či 70. rokoch 20. storočia, keď bol kaštieľ vo veľmi zlom technickom stave. Zozbierali sa tiež zábery z interiéru, napríklad celé južné krídlo kaštieľa alebo aj izby s vybavením, ktoré za socializmu obývala barónka Czóbelová. Rovnako sa podarilo zdokumentovať niekoľko vzácnych záberov dnes už neexistujúcej prístavby, služobníctvo, svadbu v interiéry kaštieľa, alebo aj parkové scenérie v mnohom odlišné od tých súčasných. Cieľom projektu a snahou pracovníkov Kaštieľa Strážky, je v duchu moderných trendov v budúcnosti vyzbierané pamäte online sprístupniť.

V rámci projektu sa tiež celkom úspešne podarilo zdigitalizovať aj niektoré obrazy, ktoré sú v súkromnom vlastníctve a ich autorkou bola práve barónka Czóbelová. Pracovníci kaštieľa zároveň dohľadávali a navštevovali dodnes žijúcich pamätníkov barónky Czóbelovej. Z archívnych dokumentov sa totiž zachoval neúplný menný zoznam osôb, ktoré žili v sociálnych bytoch kaštieľa počas života barónky Czóbelovej. V roku 1956 sa v zozname menovite uvádza napr. aj pani Mária Majkráková, ktorá dnes býva v Košiciach. Zhodou náhod, počas trvania projektu pani Majkráková navštívila Kaštieľ Strážky a jej pamäte na barónku Margitu Czóbelovú sa podarilo formou strojovo písaných listov zdokumentovať a uložiť.

autor: lektor SNG Mgr. Lukáš Lisý, Kaštieľ Strážky

Vlastníkom fotografií v prílohe tohto článku je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v Bratislave.

Najnovšie články