hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 1K

Vydra riečna v Belianskom potoku

V zastavanom území mesta Spišská Belá bol v regulovanej časti Belianskeho potoka pozorovaný chránený živočích – vydra riečna (Lutra lutra). Vydra loví cez deň iba na území, kde nie je rušená. Je preto zaujímavé, že je neprekážal denný ruch mesta. V minulosti bol tento cicavec z čeľade lasicovitých decimovaný najmä lovom. V súčasnosti je limitovaný hlavne nedostatkom vyhovujúcich biotopov (znečistenie vôd, výstavba vodných priehrad a pod.). Na znížení jej početnosti sa žiaľ výrazne podieľa aj automobilová doprava. Výskyt vydry v zastavanom území Spišskej Belej je dočasný a následne sa očakáva jej migrácia do prirodzenejšieho prostredia.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu