Všetok vytriedený odpad nekončí na jednej kope, ani na skládke

Videli ste situáciu, keď auto zberovej spoločnosti, ktoré bežne vyváža kontajnery na zmesový odpad, prišlo vyviezť viaceré kontajnery vytriedeného odpadu za sebou? Alebo, že zberová spoločnosť naraz naložila na korbu vrece s kovmi aj vrece so sklom? Na základe tohto ste mohli prísť k záveru, že je zbytočné doma triediť odpad, veď aj tak sa to všetko odvezie na jednu kopu či na skládku.

Treba si však uvedomiť, že vytriedený odpad je surovinou, s ktorou sa obchoduje a následne sa používa na výrobu nových výrobkov. Triedením a recykláciou sa šetria prírodné zdroje aj zásoby nerastných surovín. Správne vytriedený odpad je opätovne spracovaný a využitý.

No a pokiaľ ide o vývoz odpadu, existuje viacero typov zberných vozidiel, ktoré majú rozličné technické riešenia. Často sa stáva, že zberová spoločnosť používa to isté vozidlo na zber zmesového odpadu a tiež na zber triedeného odpadu.  Takto je to aj v našom meste, avšak zber komunálneho a triedeného odpadu sa nekombinuje.

Existujú i také zberové vozidlá, ktoré majú rozdelený nákladný priestor a pri vývoze sa súbežne zbierajú rôzne vytriedené druhy odpadu. Každá zložka sa však vtedy sype zvlášť do osobitného zásobníka, ktorý je súčasťou nákladného priestoru vozidla.

Vytriedený odpad potom putuje na triediacu linku, kde sa ďalej dotrieďuje. Napríklad plastové fľaše sa následne triedia aj podľa farieb.

Občas sa skutočne môže stať, že odpad, ktorý patrí do farebných kontajnerov, končí na skládke. Je to ale kvôli nevhodnému správaniu spotrebiteľov – keď odpad nevložia do adekvátneho kontajnera na triedený odpad, ale do kontajnera na komunálny odpad. Takéto správanie zákon o odpadoch nepovoľuje.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X