Voľné vstupenky na Chodník korunami stromov, 17. 07. 2019

     Podmienky vydávania voľných vstupeniek na Chodník korunami stromov

 

  • vstupenky na Chodník korunami stromov v Bachledovej doline v Ždiari sa budú vydávať v Regionálnom turistickom a informačnom centre (RTIC), Petzvalova 17, v Spišskej Belej 17. júla 2019 (streda), v čase od 12.00 hod. do 18.00 hod.,

 

  • vstupenky môže prevziať len osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt v Spišskej Belej. Táto osoba môže prevziať vstupenky najbližším rodinným príslušníkom (rodič, starý rodič, dieťa, manžel/manželka) na ich meno,

 

  • vstupenky nebudú vydané osobám s prechodným pobytom v Spišskej Belej,

 

  • všetky deti do 3 rokov majú vstup na chodník zdarma (tzn. vstupenku nepotrebujú),

 

  • pred prevzatím vstupenky je potrebné predložiť občiansky preukaz, resp. iný doklad o totožnosti každej osoby, na ktorú sa má vstupenka vydať – napr. preukaz poistenca, cestovný pas alebo iný doklad,

 

  • vstupenky nie je možné si zarezervovať!

 

  • vstupenka môže byť vydaná na meno tej istej osoby po uplynutí najmenej 2 rokov odo dňa vydania predchádzajúcej vstupenky,

 

  • platnosť vstupenky nie je časovo obmedzená (vstupenka sa môže použiť aj budúci rok),

 

  • vstupenka na Chodník korunami stromov zahŕňa jednorazový vstup na chodník korunami stromov, vrátane jazdy lanovkou.

 

 

Môže Vás zaujímať...