hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 404

Vo farnosti Spišská Belá majú unikát – nonstop otvorenú svätú bránu

Spišský biskup Mons. Štefan Sečka v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva 30. mája 2016 vydal dekrét, ktorým dodatočne určuje, aby kostol sv. Antona, opáta v Spišskej Belej, bol chrámom so svätou bránou. Túto bránu v tento deň pri svätej omši otvoril emeritný spišský biskup Mons. Andrej Imrich. Bránu otvorili z dôvodu duchovnej potreby a kvôli dosiahnutiu väčších milostí, informoval farár v Spišskej Belej Peter Petrek. Táto svätá brána je mimoriadna tým, že je otvorená 24 hodín denne. Vo farskom kostole už viac ako dva roky prebieha nepretržitá modlitbová aktivita farníkov 24/7 (24 hodín denne, 7 dní v týždni). „Pozývame všetkých veriacich, aby pri návšteve nášho mesta, alebo „cestou okolo“, využili možnosť získať jubilejné odpustky prechodom cez svätú bránu v našom kostole v ktorúkoľvek hodinu dňa či noci. Pozoruhodnosťou je, že svätá brána bola otvorená s matematickou presnosťou presne v polovici mimoriadneho jubilejného roku. Otvorenie svätej brány vnímame ako Boží dar a Boží úsmev pre našu farnosť aj pre veriacich našej diecézy i celej Katolíckej cirkvi,“ dodal Petrek. Otvorenie brán je spojené s mimoriadnym Svätým rokom milosrdenstva, ktorý otvoril pápež František v Ríme 8. decembra 2015. Potrvá do 20. novembra 2016. “Nariaďujem, aby sa v tú istú nedeľu (teda na Tretiu adventnú nedeľu) v každej partikulárnej cirkvi, na katedrále, ktorá je materským kostolom všetkých veriacich, alebo na konkatedrále či na inom osobitne významnom kostole, rovnako otvorila na celý svätý rok brána milosrdenstva. Na základe rozhodnutia ordinára môže byť otvorená aj na pútnických svätyniach, kam prichádzajú mnohí pútnici, ktorí sú na týchto svätých miestach dotknutí milosťou a nachádzajú cestu k obráteniu. Každá partikulárna cirkev bude takto priamo zapojená do prežívania svätého roka ako mimoriadneho času milosti a duchovnej obnovy. Jubileum sa bude sláviť tak v Ríme, ako aj v partikulárnych cirkvách ako viditeľný znak univerzálneho spoločenstva Cirkvi,“ píše pápež František v bule Misericordiae vultus (č. 3)

Zdroj: TK KBS, pp; ml 20160601

Najnovšie články