Víťazný projekt – Do formy na čerstvom vzduchu

Počas septembra 2020 mali obyvatelia mesta možnosť hlasovať v predajni COOP Jednota v Spišskej Belej za jeden z troch projektov predložených v rámci výzvy Nadácia COOP Jednota. 4. ročník Programu na podporu lokálnych komunít v Spišskej Belej ponúkol na hlasovanie nasledovné projekty:

  • projekt Mesta Spišská Belá – Do formy na čerstvom vzduchu – prvky street workuotu na cvičenie s vlastnou váhou v športovom areáli Základnej školy J. M. Petzvala,
  • projekt Základnej školy M. R. Štefánika – Multifunkčná učebňa v prírode – zelená učebňa ako interaktívny prvok pre environmentálnu výchovu v areáli Základnej školy M. R. Štefánika,
  • projekt Združenia pre rozvoj horskej cyklistiky – Obnova cykloznačenia 2020.

Víťazným zámerom, ktorý bude podporený finančnou čiastkou 6000 eur sa vďaka hlasom zákazníkov predajne COOP Jednota v Spišskej Belej stal projekt Do formy na čerstvom vzduchu, čo je dôkazom toho, že popularita funkčného tréningu, pri ktorom sa využíva hmotnosť vlastného tela neustále narastá. Cieľom projektu je vybudovanie workoutového ihriska na podporu zdravého životného štýlu, rozvíjanie fyzickej zdatnosti a budovanie vzťahu k fyzickej aktivite.

Zmyslom Programu na podporu lokálnych komunít je podporovať rozvoj miestnych iniciatív ako aj účasť občanov na rozvoji, pomáhať pri napĺňaní lokálnych potrieb či riešeniach problémov, ale aj zvyšovať spokojnosť s kvalitou života v meste. Ďakujeme za hlasy.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X