Víťazka súťaže “Poznáš svoje mesto?” si prevzala hlavnú cenu od spoločnosti Whirlpool Slovakia

Pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky o Spišskej Belej vyhlásil v apríli bývalý primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak vedomostnú súťaž “Poznáš svoje mesto?”, vďaka ktorej ste mohli každý mesiac získať mnoho zaujímavých cien.

Sedem súťažných kôl tejto vedomostnej súťaže zaujalo pozornosť obyvateľov Spišskej Belej a správne odpovede na otázky týkajúce sa histórie nášho mesta sa len tak hrnuli. Po úspešnom ukončení tejto súťaže sa dňa 19. decembra pristúpilo k žrebovaniu absolútneho víťaza súťaže. Do zlosovania sa dostali všetky správne odpovede za všetkých sedem kôl súťaže (pozri aj: Pravidlá súťaže). Nový primátor mesta Jozef Kuna v záverečnom žrebovaní vylosoval meno víťazky, ktorou sa stala pani Viera Neupauerová. Tá si prišla dňa 20. decembra osobne prevziať z rúk primátora hlavú cenu v podobe automatickej práčky. Hlavnú cenu v hodnote 300 € venovala do súťaže spoločnosť Whirlpool Slovakia spol. s.r.o., ktorej aj touto cestou ďakujeme za poskytnutie tejto ceny. Absolútnej víťazke súťaže srdečne gratulujeme a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.

Môže Vás zaujímať...