Víťaz súťaže “Poznáš svoje mesto?” za mesiac jún je už známy

Pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky o Spišskej Belej sme v mesiaci apríl vyhlásili vedomostnú súťaž “Poznáš svoje mesto?”, vďaka ktorej môžete získať mnoho zaujímavých cien a v neposlednom rade si preveríte svoje poznatky o našom malebnom mestečku…

Otázka za mesiac jún znela: Dejiny liehovarníctva Spišskej Belej siahajú ďaleko do minulých storočí. Zo sídiel Provincie XVI spišských miest patrila popredná pozícia v liehovarníctve práve Spišskej Belej, ktorá bola po stáročia preslávená široko ďaleko za hranicami mesta výrobou…? Z ponúkaných odpovedí bola správnou možnosť A, teda borovičky.

Jedným z najvýznamnejších mestských zväzov v stredoeurópskom priestore bola Provincia XVI spišských miest, ktorú z bývalých zálohovaných miest Poľsku z rokov 1412 – 1772 vytvorila cisárovná Mária Terézia. Stalo sa tak v roku 1774, keď provincia získala erb a pečať s kruhopisom SIGILLUM  SEDECIM  OPPIDORUM  SCEPUSIENSIUM  1774 (Pečať šestnástich spišských miest 1774). V roku 1778 udelila panovníčka mestám provincie slávnostné privilégium. Týkalo sa sídiel: Ľubica, Spišská Nová Ves, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Spišská Belá, Spišská Sobota, Veľká, Poprad, Matejovce pri Poprade, Tvarožná, Stráže pod Tatrami, Vrbov, Ruskinovce, Stará Ľubovňa, Hniezdne a Podolínec. Pre ich ďalší hospodársky rozvoj boli dôležité ustanovenia článku 13, ktorý im povoľoval regálne práva, medzi inými „….čapovanie vína, varenie a čapovanie piva, pálenie a predaj pálenky.“ Na druhej strane je potrebné poznamenať, že pálenie a predaj pálenky, malo v mestách a mestečkách provincie stáročnú tradíciu.
Zo sídiel Provincie XVI spišských miest patrila popredná pozícia v liehovarníctve Spišskej Belej, ktorá bola po stáročia známa výrobou borovičky. Hlavnou surovinou na jej výrobu sú plody Borievky obyčajnej (Jalovec obyčajný), ktorá sa hojne vyskytovala aj na území Spišskej Belej. Latinsky sa Borievka obyčajná nazýva Juniperus communis, nemecky Gemeiner Wacholder, v ľudovej reči aj borovec, borovička, jadlovec, jalovec. V rozličnej spisbe sa možno dočítať, že sa v Spišskej Belej borovička vyrábala od roku 1778.
Uhorský almanach z roku 1778 (Almanach von Ungarn auf das Jahr 1778) z pera lexikografa Jána Mateja Korabinského (1740-1811), rodáka z Prešova, o Spišskej Belej píše: „Die Güte des allhiesigen Wacholderbeer – Brandweins in der ganzen Gegend sehr hoch geschätzet / Kvalita tunajšej pálenky z borievok je veľmi vysoko cenená v celej oblasti.“ Uvedený údaj z Uhorského almanachu z roku 1778 je prvým nateraz známym záznamom o výrobe borovičky v Spišskej Belej.

Továreň na likéry Kleinberger & syn
Počas stáročí sa výroba spišskej borovičky sústreďovala v meštianskych domoch Spišskej Belej. Vznik liehovarov v meste bol totižto záležitosťou až neskoršieho obdobia. Významnú pozíciu v tomto smere nadobudla tunajšia továreň na likéry Kleinberger & syn, založená v roku 1875.
Medzi významné belianske liehovarníctva sa radí aj Borovičkáreň Adolf Gabriel, Hospodársky liehovar, či Greb & Vaverčák.

Pravá Spišsko Belanská jadlovcová BOROVIČKA
Lekármi bola v minulosti uznaná za výborný ochranný nápoj proti nákazlivým chorobám, ako tiež aj za účinkujúci prostriedok pri všetkých žalúdočných a črevných trápeniach.

Práve v Spišskej Belej sa kotol na pálenku dokázal v domácnostiach udržať najdlhšie, tu sa vyrábala známa a obľúbená pálenka z borievky – borovička, tu vedeli ako priamo alebo nepriamo zužitkovať výhody vlastných produktov, tu sa intenzívne venovali chovaniu dobytku a obrábaniu pôdy. Darilo sa to o to viac, že chlap sa kvôli tomuto obchodu nemusel vzďaľovať od svojich ostatných činností, keďže tiež žena dokázala potrebné práce vykonať vskutku celkom dobre.“ Samuel Weber

Výhercom súťaže za mesiac jún sa stala Helena Neupauerová. Gratulujeme!

Zahrajte si s nami aj vy v štvrtom kole súťaže Poznáš svoje mesto?, odpovedzte správne na nasledujúcu súťažnú otázku a vyhrajte zaujímavé ceny od Mesta Spišská Belá. Zároveň sa zaslaním správnej odpovede zapojíte do žrebovania o absolútneho víťaza súťaže, ktorý si odnesie hlavnú výhru v hodnote 300€.

Pravidlá súťaže sú dostupné sem.

Súťažná otázka na mesiac júl:

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X