Víťaz súťaže “Poznáš svoje mesto?” za mesiac august

Pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky o Spišskej Belej sme v mesiaci apríl vyhlásili vedomostnú súťaž “Poznáš svoje mesto?”, vďaka ktorej môžete získať mnoho zaujímavých cien a v neposlednom rade si preveríte svoje poznatky o našom malebnom mestečku…

Otázka za mesiac august znela:Historická cesta mestom je náučná cesta územím mesta Spišská Belá, ktorá prezentuje jeho históriu, jeho významné osobnosti a pamätihodnosti. Má spolu 20 zastavení (infobodov) a pri každom sú umiestnené informačné panely o danej zastávke. Viete vymenovať päť z týchto 20 zastavení?”

Výhercom súťaže za mesiac august sa stal Miroslav Živčák. Gratulujeme!

Historická cesta mestom Spišská Belá – Cieľom tohto projektu mesta, ktorý bol finančne podporený EÚ, je sprístupniť najvýznamnejšie kultúrnohistorické miesta v historickom spišskom meste Spišská Belá nielen turistom, ale aj domácim obyvateľom pútavou formou bohatú históriu mesta. Výstupom tohto projektu bolo vytvoriť náučnú cestu územím mesta a odprezentovať jeho históriu, jeho významné osobnosti a pamätihodnosti. A tak sa zrodila historická cesta mestom Spišská Belá s 20 zastaveniami (infobodmi), kde sú umiestnené informačné panely o danej zastávke. Za týmto účelom prostredníctvom projektu mesto kúpilo 30 multimediálnych audiosprievodcov, ktoré nahrádzajú fyzického sprievodcu. V týchto sprievodoch sú nahovorené texty v 4 jazykových mutáciách (AJ, NJ, PJ, SJ). Sprievodcov je možné si bezplatne vypožičať v Regionálnom turistickom informačnom centre, v Múzeu J. M. Petzvala a v Kaštieli Strážky. Pomocou tohto sprievodcu máte možnosť si vybrať sprevádzanie: v Múzeu J. M. Petzvala, v Kaštieli Strážky alebo si prejsť historickú cestu mestom (všetkých 20 zastavení).

Ku Historickej ceste mestom patria: Meštianske domy historického centra (mestská pamiatková zóna); Farský úrad evanjelickej cirkvi a.v.; Múzeum Dr. Michala Greisigera; Farský úrad rímskokatolíckej cirkvi; Múzeum J. M. Petzvala; Rímskokatolícky kostol sv. Antona Pustovníka; Renesančná zvonica; Radnica; Mariánsky stĺp; Evanjelický a.v. kostol; Židia a ich bývalá synagóga; Kostol sv. Valentína a mlyny v Spišskej Belej; Tabaková továreň; Pamätník obetiam komunizmu; Historický cintorín; Výroba spišskej borovičky a likérov; Belianske Tatry; Trstinné lúky; Rímskokatolícky kostol sv. Anny a zvonica v Strážkach; Kaštieľ Strážky.

Zahrajte si s nami aj vy v šiestom kole súťaže Poznáš svoje mesto?, odpovedzte správne na nasledujúcu súťažnú otázku a vyhrajte zaujímavé ceny od Mesta Spišská Belá. Zároveň sa zaslaním správnej odpovede zapojíte do žrebovania o absolútneho víťaza súťaže, ktorý si odnesie hlavnú výhru v hodnote 300€.

Pravidlá súťaže sú dostupné sem.

Súťažná otázka na mesiac september:

 

Môže Vás zaujímať...