Víkend s Ladislavom Mednyánszkym

V roku 2019 si Slovenská národná galéria pripomína 100. výročie úmrtia maliara Ladislava Mednyánszkeho (1852 – 1919), ktorého umeleckú pozostalosť uchováva a prezentuje v Kaštieli v Strážkach. Tento umelec bol jednou z najvýznamnejších postáv európskej maľby na prelome 19. a 20. storočia a podstatná časť jeho života aj tvorby sa viaže práve ku Kaštieľu v Strážkach. V rámci série sprievodných kultúrnych podujatí, ktoré sa v tomto kultúrnom stánku počas roka 2019 uskutočňujú s cieľom pripomenúť si Ladislava Mednyánszkeho, pripravili zamestnanci Slovenskej národnej galérie počas uplynulého víkendu aj špeciálny program.

Úvodným slovom v sobotu 19. októbra 2019 privítal prítomných lektor kaštieľa v Strážkach Lukáš Lisý, ktorý predstavil program spomienkového podujatia aj jeho jednotlivých aktérov. V knižnici renesančného kaštieľa následne zaujala odbornou prednáškou popredná znalkyňa Mednyánszkeho života a diela Katarína Beňová. Predstavila inšpirujúci život Ladislava Mednyánszkeho v širšom kontexte a citlivo vybranými obrazovými ukážkami poukázala na jeho vývoj z umeleckého hľadiska. Po prednáške zaznela hudba prvej republiky v podaní Ladislava Fančoviča (klavír) a Jany Dekánkovej (spev). Zladené vystúpenie talentovanej, energickej jazzovej speváčky a klavírneho virtuóza ukončilo program prvého dňa víkendu s Ladislavom Mednyánszkym.

Externá časť podujatia pokračovala v nedeľu 20. októbra 2019. V priestoroch anglického parku, renesančnej zvonice, gotického Kostola sv. Anny a na cintoríne v Strážkach Katarína Beňová verbalizovala a lokalizovala motívy Mednyánszkeho tvorby, ktoré prostredníctvom svojich denníkových záznamov, obrazov či kresieb umelec stvárňoval.

lektor SNG – Mgr. Lukáš Lisý, Kaštieľ Strážky

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X