hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 669

Víkend otvorených parkov a záhrad v Kaštieli Strážky

Parky a záhrady sú nepochybne dôležitým priestorom pre oddych. Svojou farbou, pokojom a prírodnou dynamikou si nájdu v každej ročnej dobe svojich sympatizantov. Situácia okolo pandémie okrem iného poukázala aj na to, aký veľký význam pre psychické zdravie spoločnosti má zelená infraštruktúra v krajine. V zastavanom území sú parky a záhrady oázami, ktoré tiež tvoria životný priestor mnohých rastlinných a živočíšnych druhov.

Počas XIII. ročníka podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad bolo možné navštíviť 106 lokalít z celého Slovenska. Cieľom toho ročníka s podnázvom podujatia „Odovzdávanie vedomostí“, bolo priblížiť krásu parkov a záhrad, ako aj šíriť myšlienky ich aktívnej ochrany a kvalitnej údržby.

Slovenská národná galéria ponúkla v nedeľu 27. júna 2021 v parku Kaštieľa Strážky atraktívny program pre všetky vekové kategórie. V prvom bloku vystúpil s odbornou prednáškou lesník a krajinný ekológ Pieninského národného parku, Anton Potaš. Interaktívnym a pútavým spôsobom priblížil jednotlivé druhy vtáctva, ktoré v parku žijú. Účastníkov podujatia tiež poučil, ako je možné začať vtáčie druhy od seba odlišovať podľa ich zvukových prejavov, ako ich pozorovať a spoznávať.

Druhý blok sa zameral predovšetkým na rodiny s deťmi. Deti sa zoznámili s Edom Drewom a Lesnými vílami. Rozprávajúci strom Edo s vílami prerozprávali prastaré lesné rozprávky. Vzdelávací charakter mali najmä jednotlivé piesne, ktoré navádzajú na pozitívny vzťah k prírode.

Keďže rozumne chrániť môžeme len to, čo poznáme, potreba podobných kultúrno – vzdelávacích podujatí s environmentálnou tematikou priamo v teréne má svoje opodstatnenie.

Lukáš Lisý (SNG – Kaštieľ Strážky)

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X