Viac peňazí pôjde v Prešovskom kraji na cesty, do škôl, do sociálnych zariadení

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja dnes 13. mája 2019 na svojom 13. zasadnutí Zastupiteľstva PSK schválili tretiu úpravu rozpočtu. Bežný rozpočet navýšili o 662 500 eur, kapitálový rozpočet upravili o zdroje rezervného fondu v objeme 70 700 eur. Finančné prostriedky pôjdu na rekonštrukciu ciest a mostov, rekonštrukciu a vybavenie sociálnych a kultúrnych zariadení či škôl.
Krajskí poslanci hlasovali aj za navýšenie finančných prostriedkov pre Výzvu Predsedu PSK o 100-tisíc eur. Aktuálne je tak alokovaných v tejto výzve 201-tisíc eur.
Poslanci sa zaoberali tiež návrhmi dofinancovania nadlimitných výdavkov v rámci zníženia energetickej náročnosti budov na SOŠ lesníckej v Prešove, SPŠ v Poprade, SOŠ v Poprade, Strednej zdravotníckej školy v Poprade a SOŠ elektrotechnickej Poprad – Matejovce.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X