Verejná ponuka na ambulantný predaj – Občerstvenie pri Belianskom rybníku

Mesto Spišská Belá ako vlastník a správca pozemku pri Belianskom rybníku z dôvodu neprevádzkovania bufetu s občerstvením v budove Rybárskeho domu (vo vlastníctve miestnych rybárov)  

hľadá záujemcu (podnikateľa)

na ambulantný predaj občerstvenia

počas letnej turistickej sezóny – prevádzkovanie bufetu s občerstvením

 

Podmienky prevádzkovania:

1./ záujemca musí mať vlastné predajné (prenosné) zariadenie, ktoré bude umiestnené na asfaltovej ploche vedľa rybárskeho domu počas nižšie uvedeného obdobia

2./ záujemca budete prevádzkovať bufet každý deň (okrem nepriaznivého počasia) v dobe do jún do septembra v min. čase od 14. do 20. hod.

3./ možnosť začatia prevádzky – okamžite

4./ záujemca (podnikateľ) zodpovedá za splnenie všetkých zákonných povinností pre ambulantný predaj

5./ mesto zabezpečí prívod k elektrickej sieti (spotrebu energie bude uhrádzať záujemca)

6./ mesto dá bezodplatne do užívania pozemok na umiestnenie bufetu  (snahou je mať poskytovanú službu na danom mieste počas tejto letnej sezóny)

 

V prípade záujmu kontaktujte Jozefa Kunu na tel. 0915 393 657 alebo Janku Neupauerovú na e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X