Veľmi dobré hospodárenie PSK sa prejaví v modernizácii ciest 2. a 3. triedy

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom zasadnutí dňa 22. mája 2017 schválilo hospodárenie PSK za rok 2016 ako aj zmenu rozpočtu PSK. Veľmi pozitívny výsledok hospodárenia kraja ako aj stav jeho rezervného fondu umožnil, aby poslanci navýšili kapitálové výdavky aj na modernizáciu ciest 2. a 3. triedy popri investíciách do oblasti školstva, kultúry, či sociálnych služieb (napr. schválila sa aj prístavba a nadstavba Zariadenia sociálnych služieb v Sp. St. Vsi za 228 tis. EUR).

V rámci okresu Kežmarok a Poprad sa schválila modernizácia (rekonštrukcia) týchto ciest 2. a 3. triedy vo vlastníctve PSK:

1./ Rekonštrukcia mosta v Jezersku za 600 tis. EUR

2./ cesta Veľká Lomnica – Stará Lesná za 180 tis. EUR (rozsah 1,2 km)

3./ cesta Tvarožná – Vlkovce za 280 tis. EUR (rozsah 1,7 km)

4./ cesta Toporec – po cestu č. 1/77 (Toporčík) za 120 tis. EUR (rozsah 1,0 km)

5./ cesta Malá Franková – Veľká Franková za 110 tis. EUR (rozsah 1,1 km)

6./ sanácia zosuvu na ceste v Jezersku za 60 tis. EUR

7./ cesta Poprad – Spišská Teplica za 136 tis. EUR

8./ cesta Poprad – Spišské Bystré za 300 tis. EUR

9./ cesta Hôrka – prieťah za 30 tis. EUR

10./ cesta Gánovce po cestu č.1/18 za 190 tis. EUR

11./ cesta Štrba – Štrbské Pleso za 244 tis. EUR

Termín realizácie týchto ciest však bude závisieť od priebehu verejného obstarávania , avšak snahou PSK je zrealizovať tie investície ešte v tomto roku.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X