V ZŠ M. R. Štefánika “Hovorili o jedle”

Cieľom celoslovenskej súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie.
S radosťou sme sa už po štvrtý krát zapojili do tejto zaujímavej aktivity, ktorá prebiehala v týždni od 16. 10. do 20. 10. 2017. Žiaci sa tešili a pripravovali sa veľmi zodpovedne, organizovali, nakupovali, varili, piekli, ochutnávali, spoznávali, testovali sa, súťažili a popri tom sa dobre zabávali.

Každý deň bol pestrý a bohatý program, do ktorého sa zapojili žiaci z celej školy. Aktivity, ktoré žiakov najviac zaujali boli – premietanie filmu o plytvaní potravín, prezentácia výrobkov z obilnín, určovanie obilnín, preosievanie múky na čas a presnosť, príprava kvásku z droždia, miesenie cesta a kysnutie, určovanie surovín v cestovinovom šaláte, prednáška o obilninách, chlebe a cestovinách z hľadiska výživy, plytvanie potravinami – odhadzovanie desiat, nedojedanie obeda v školskej jedálni. Z ovocných a zeleninových aktivít mali najväčší úspech – príprava ovocných a zeleninových šalátov a štiav, určovanie druhov ovocia a zeleniny, priraďovanie listov a kvetov, ovocné a zeleninové pexeso, určovanie exotického ovocia, poznávanie ovocia a zeleniny so zaviazanými očami. Ďalšou dennou témou bolo mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek. Žiakov zaujala výroba masla v maselnici a vo fľaši.
Zabavili sa aj pri kvíze o mlieku a výrobkov z mlieka, či prípravou raňajok pre svojho kamaráta. Starší žiaci anketou zisťovali spotrebu mlieka v triedach. Občerstvenie v podobe mliečnych nápojov, nátierok z bryndze a syrov pripravili žiaci šiesteho ročníka. Nezabudli sme ani na pitný režim, k dispozícii bol čaj z čerstvých bylín zo školskej záhrady.
Vyhlásenou dennou témou na štvrtok bolo mäso, hydina, ryby a vajcia. Ôsmaci si pripravili prezentáciu spojenú s kvízom a ponúkli nám pestrú výstavu rôznych druhov mäsa, rýb a mäsových výrobkov. Porozprávali nám o tepelných úpravách mäsa, o pôvode mäsa, rýb a vajec – značka kvality SK. Zaujímavosťou boli pokusy s vajíčkom – vajíčko v octe, v slanej a sladkej vode, zisťovanie čerstvosti vajec, určovanie vareného a nevareného vajíčka.
Najsladším dňom bol piatok, kedy si žiaci piateho ročníka pripravili prezentáciu o cukroch a tukoch, rozdeľovali cukry a tuky na zdravé a nezdravé, pochutnali si na rôznych nátierkach a koláčikoch. Pri skladaní potravinovej pyramídy zisťovali aké potraviny sú pre nás dôležité a v akom množstve. Tento deň sa niesol aj v znamení pohybových aktivít, aby sme nezabudli aký je pre nás pohyb dôležitý.
Súčasťou týždňa Hovorme o jedle bola súťaž o najchutnejší pokrm. Vo štvrtok sa naša školská jedáleň zaplnila dvadsiatimi družstvami žiakov. Všetci ukázali veľkú chuť do varenia a pečenia. Výsledok bol očarujúci, oči sa kochali pohľadom na kreatívne diela sladkých a slaných pokrmov, ovocných pohárov, chlebíčkov a chuťoviek, ktoré sme ochutnávali a hodnotili.
Celý tento týždeň môžeme hodnotiť ako veľmi zaujímavý, obohacujúci, zábavný, kreatívny a hlavne veľmi chutný.
Všetky aktivity pripravili žiaci našej školy pod vedením p. uč. Brinckovej a triednych učiteľov.
Autor článku: Kolektív ZŠ M. R. Štefánika

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X