V Spišskej Belej sa budú udeľovať Ceny mesta a Ceny primátora mesta

Výzva na zasielanie návrhov na ocenenie:

 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej a Primátor mesta Spišská Belá 

vyzývajú obyvateľov mesta i širokú verejnosť 

na predkladanie návrhov na udelenie ocenení :

Ceny mesta a Ceny primátora mesta

pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišská Belá.

Svoje písomné návrhy kandidátov na uvedené ocenenia s náležitým zdôvodnením môžete zasielať na adresu mestského úradu v Spišskej Belej, odovzdať osobne na sekretariáte primátora mesta alebo na mailovú adresu jneupauerova@spisskabela.sk.

Lehota na predkladanie návrhov je do 3. apríla 2018

Na titulnej fotografii: Primátor Spišskej Belej JUDr. Štefan Bieľak a Peter Purdeš, laureát Ceny mesta.

Pozri aj:

Ocenenie mesta

V Spišskej Belej sa udeľovali Ceny mesta a Ceny primátora mesta

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X