V Spišskej Belej a Strážkach vzniknú nové ulice

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na svojom štvrtom tohtoročnom zasadnutí schválili štyri nové názvy ulíc, ktoré vzniknú v Spišskej Belej a v Strážkach. Potreba pomenovať ulice, ktoré v súčasnosti zatiaľ ešte neexistujú, vzišla z prípravy niekoľkých lokalít na výstavbu rodinných domov v rámci prebiehajúcich Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Spišská Belá.

V lokalite bývalého areálu spoločnosti Drepal, s. r. o., je plánovaná výstavba 55 rodinných domov. Novovzniknutá ulica v juhozápadnej časti mesta Spišská Belá bude pomenovaná Na píle. Pokračovaním Individuálnej bytovej výstavby (IBV) Samuela Webera má dôjsť k výstavbe 42 rodinných domov v juhovýchodnej časti Spišskej Belej. Touto výstavbou je plánované predĺženie Greisigerovej ulice a vznik Ulice Daniela Haasza. Nová ulica bude pomenovaná po významnej osobnosti našej histórie – jednom z najznámejších spišskobelianskych richtárov, ktorý nastúpil do funkcie v roku 1767 a zotrval v nej až do svojej smrti v roku 1795.

Na hranici katastrálnych území Strážky a Kežmarok v blízkosti nového kruhového objazdu je plánovaná výstavba 52 rodinných domov. Ulica ktorá tu následne vznikne sa bude volať Hraničná. V mestskej časti Strážky je v lokalite povyše Ulice nad kaštieľom perspektíva výstavby ďalších, približne 30-tich rodinných domov. Novovzniknutá ulica ponesie názov Ulica Albina Meschara, rodáka zo Strážok, ktorý sa zaslúžil o vytvorenie partnerstva Spišskej Belej s nemeckým mestom Brück.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X