V hlasovaní pokračujeme každý deň

Ďakujeme! Vďaka Vašim hlasom sledujeme stúpanie Spišskej Belej v rebríčku hlasovania za ihrisko Žihadielko 2020. Tí, čo sa zatiaľ neregistrovali, môžu tak urobiť jednoducho na stránke www.zihadielko.sk

Na podporu hlasovania pre naše mesto vznikla verejná skupina Žihadielko Spišská Belá na sociálnej sieti. Na tomto mieste bude prebiehať aj súťaž samosprávy pre tých, ktorí do konca hlasovania – do 29. februára 2020 – získajú pre naše mesto minimálne 60 hlasov. Hlasovať za nás môžu aj obyvatelia iných miest a obcí. Spomedzi hlasujúcich spĺňajúcich podmienky bude vyžrebovaných 15 šťastlivcov. Získajú hodnotné ceny mesta, ktoré zatiaľ zostávajú prekvapením. Včas o nich budeme informovať aj na oficiálnom profile mesta Spišská Belá na sociálnej sieti.

Pravidlá súťaže:

1. Do žrebovania o ceny sa zaradia všetci hlasujúci – aj mimo obyvateľov Spišskej Belej, ktorí nám do 29.2.2020 odovzdali svoj hlas a sú členmi verejnej skupiny Žihadielko Spišská Belá.

2. Povinnosťou hlasujúceho je najneskôr 29.2.2020 zaslať správu s PrintScreen-om v tejto skupine s dôkazom o minime 60 hlasov zaslaných pre Spišskú Belú.

3. Žrebovanie o 15 cien mesta sa uskutoční 1.3.2020.

4. Daj like na oficiálnom profile mesta Spišská Belá na sociálnej sieti.

5. Pri preberaní ceny bude povinnosť preukázať sa nahliadnutím do žihadielkového konta výhercu na dôkaz overenia dosiahnutého limitu min. 60 hlasov odoslaných pre Spišskú Belú.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X