Aktuality
Počet zobrazení 1K

V areáli lomu v Tatranskej Kotline sme odstránili ohniská

Mesto Spišská Belá ako vlastník pozemku kameňolomu v Tatranskej Kotline zabezpečilo prostredníctvom pracovníkov Verejno-prospešných služieb mesta v závere leta čistenie tohto prírodného prostredia. Lokalita starého kameňolomu sa nachádza na severnom okraji tatranskej liečebnej osady. Popri ňom vedie novobudovaná časť cyklochodníka z Tatranskej Kotliny po Kardolínu (v smere na Ždiar), realizovaná v rámci projektu Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa – mesto Spišská Belá.

via ferrata v starom kotlinskom kameňolome
via ferrata v starom kotlinskom kameňolome

V minulosti sa tu ťažil vápenec a dolomit používaný pri stavbe ciest a tiež ako stavebný kameň. Z vápenca sa istý čas pálilo aj vápno. V priestore samotného lomu rastú náletové dreviny, ktoré tu vyrástli po ukončení ťažby. Lokalita starého vápencového lomu je v súčasnosti využívaná horolezcami ako cvičná skala a slúži aj ako výcvikové miesto Horskej záchrannej služby – Vysoké Tatry. Všetky lezecké aktivity vykonávajú návštevníci na vlastné nebezpečenstvo. Zaujímavosťou je, že v roku 2004 horskí záchranári vybudovali v 50 m skalnej stene kameňolomu v Tatranskej Kotline tzv. via ferratu (železnú cestu) – oceľovým lanom odistenú lezeckú cestu.

Priestor kameňolomu v Tatranskej Kotline láka návštevníkov svojím atraktívnym prostredím. Lokalita sa však nachádza v Tatranskom národnom parku, v národnej prírodnej rezervácii Belianske Tatry, t. j. v území s 5. (najvyšším) stupňom územnej ochrany. V kameňolome je zaznamenaný výskyt viacerých významných druhov flóry a fauny, a preto sú tu zakázané mnohé činnosti, napr. aj zakladanie ohňa. Popri zbere nežiaduceho odpadu boli v tejto lokalite koncom augusta 2019 odstraňované aj ohniská. Pred rokom sme odstránili provizórny prístrešok, ktorý vznikol na kraji lesa.

Najnovšie články