hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 405

Už onedlho horský beh PLESNIVEC VerticalRun

Prípravy na preteky v jarnom horskom behu s názvom PLESNIVEC VerticalRun vrcholia. Podujatie, ktoré organizuje Ján Matava ml. z Občianskeho združenia Tarahumar v spolupráci s mestom Spišská Belá a športovým obchodom NorwayShop, sa uskutoční 28. mája 2022. Účastníci pretekov absolvujú beh po lesnom sprístupnenom turistickom chodníku s dĺžkou 5 km od parkoviska chata Plesnivec – Tatranská Kotlina po chatu Plesnivec. Prevýšenie horského behu Plesnivec VerticalRun predstavuje 530 metrov a časový limit pre zaradenie pretekára do výsledkovej listiny je 1 hodina 20 minút.

Neváhajte s registráciou na webovom sídle športovej udalosti www.plesnivecskyrun.sk.

Najnovšie články