Úprava parkovania áut na Hviezdoslavovej ulici

Mesto pred niekoľkým dňami vyznačilo vodorovným dopravným značením parkovacie miesta na námestí na Hviezdoslavovej ulici od č. 2 po č. 24. Aj pred tým sa na týchto miestach mohlo parkovať a aj sa parkovalo, avšak parkovanie nebolo usmernené (regulované) a parkovalo sa akokoľvek. V poslednej dobe narastali sťažnosti obyvateľov bývajúcich v domoch na tejto ulici, ale aj podnikateľov, ktorí sa nemohli dostať k svojej obchodnej prevádzke. Vyznačením týchto parkovacích miest nejde o vyhradené parkovanie (pre presne určené vozidlá s presným EVČ), ale o vymedzenie miest, kde je možné zaparkovať (naďalej verejné parkovanie pre každého) a kde to nie je možné.

Z uvedeného vodorovného dopravného značenia vyplýva, že na klasicky vyznačených parkovacích miestach môže parkovať ktokoľvek a kedykoľvek (bez obmedzenia). Miesta označené vodorovným krížom znamenajú zákaz parkovania pre verejnosť. Sú to miesta, kde sú vjazdy k meštianskym domom a je potrebné zabezpečiť prístup k týmto domom alebo obchodným prevádzkam. Takto vyznačené miesta (plochy) sú určené na to, aby vlastníci či užívatelia týchto domov a podnikateľských prevádzok mohli na týchto „miestach s krížom“ (t.j. pred vjazdmi) zaparkovať, resp. využiť aj samotný vjazd pred rodinným domom na zaparkovanie auta. Tieto miesta sú určené aj pre dočasné zaparkovanie pre účely zásobovania obchodných prevádzok na tejto ulici.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X