Úprava hniezda bociana bieleho na ul. Kpt. Nálepku

Bocian biely (Ciconia ciconia) je jeden z najznámejších vtáčích druhov a to predovšetkým preto, že tento veľký vták patriaci medzi brodivce, žije v blízkosti ľudí, v kultúrnych regiónoch. Prechod z prírodného prostredia medzi ľudí sa udial pred niekoľkými sto rokmi. Kým sa krajina nezačala pretvárať a nevznikli ľudské sídla, bociany hniezdili v kolóniách lužných lesov. Ľudské obydlia často vznikli práve na miestach, kde boli predtým bocianie hniezdiská. A tak si neskôr bociany začali stavať hniezda rovno na komínoch domov. Ukázalo sa, že sú pre ich hniezdenie bezpečnejšie, lebo tam číha menej predátorov a prirodzených hrozieb. Po elektrifikácii začali bociany využívať na stavbu svojich hniezd stĺpy elektrického vedenia, s čím však prišla nová hrozba. Mláďatá počas svojich prvých letov často narážali na elektrické drôty a hynuli. Bocianie hniezda teda ľudia postupne začali premiestňovať z aktívnych stĺpov elektrického vedenia na samostatné stĺpy v blízkosti pôvodného miesta, prípadne vytvárali umelé hniezdne podložky a vykladali ich na samostatné stĺpy, aby bociany mohli bezpečne vyhniezdiť.

Podobne to bolo aj s vytvorením samostatne stojacej hniezdnej podložky na ul. Kpt. Nálepku v Spišskej Belej. V priebehu približne dvadsiatich rokov existencie tohto hniezda, ho však bociany vystavali do značných rozmerov. Správa Pieninského národného parku v spolupráci s Mestom Spišská Belá realizovala preto dňa 14.03.2018 úpravu tohto hniezda z dôvodu bezpečnosti. Hniezda bocianov sú po rokoch veľmi ťažké a s preťažením sa spája riziko pádu. Predmetné hniezdo na samostatne stojacej hniezdnej podložke malo pred zásahom rozmery: 1,6 m priemer a 1,1 m výšku.

Pôvodne bol zámer hniezdo len odľahčiť, t. j. znížiť jeho výšku na úroveň približne jednej tretiny. Počas zásahu sa však vyhodnotilo, že zmysluplnejšie bude úplné odstránenie pôvodného hniezdneho materiálu. Hniezdna výstelka obsahovala totiž veľmi veľa odpadkov (najmä rôznych plastov), ktoré by bránili odtekaniu zrážkovej vody z hniezda, a tak by dochádzalo k jeho zbytočnému preťažovaniu. Zároveň sa v takýchto prípadoch môžu vajíčka alebo maličké bociany podchladiť.

Obsah odstránenej hniezdnej výstelky mal váhu až 650 kg. Prázdna podložka hniezdneho koša na ul. Kpt. Nálepku sa následne vyplietla vŕbovým prútim a hniezdo je teraz pripravené na prílet bocianov, ktorý je očakávaný približne koncom marca.

Bocianom sa v Spišskej Belej darí aj z dôvodu blízkosti zamokrených plôch, ktoré sú lovnými teritóriami pre bociany. Priamo v meste sa nachádzajú štyri hniezda, z ktorých jedno bolo postavené bocianmi len v minulom roku. V Strážkach je tiež jedno hniezdo na samostatne stojacej hniezdnej podložke.

O úpravu hniezda bociana bieleho v našom meste sa zaujímala aj televízia – RTVS, ktorá z akcie spracuje a odvysiela krátku spravodajskú reportáž.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X