Umelá lezecká stena prešla renováciou

V telocvični Základnej školy J. M. Petzvala bola vďaka grantu získanému Jaskyniarskou skupinou Spišská Belá už v roku 2005 postavená umelá lezecká stena. Myšlienka jej výstavby sa spájala s otvorením lezeckého krúžku pre žiakov základných škôl zastrešeného Centrom voľného času v Spišskej Belej. Atraktívny krúžok za 14 rokov svojej existencie navštevovalo množstvo detí, ktoré si touto cestou trénovali aj zdolávanie prekážok, budovali vzťah k pohybu a prírode. Umelá lezecká stena slúži totiž na výcvik voľného lezenia rekreačnou a športovou formou, teda ako príprava na exteriérové lezenie.

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a estetizácie pravidelne využívanej lezeckej steny vedúci krúžku – Michal Grivalský – predložil mestu Spišská Belá v marci 2019 projekt na jej renováciu, ktorý bol podporený z participatívneho rozpočtu mesta sumou 350 eur.

V priebehu júla 2019 skupina dobrovoľníkov demontovala všetky umelé chyty a realizovala nový náter celej drevenej konštrukcie. Finálnou aktivitou renovácie bude spätná montáž vyčistených umelých chytov a výmena poškodených za nové, ktorá je naplánovaná v auguste 2019. Žiaci navštevujúci lezecký krúžok sa teda v školskom roku 2019/2020 môžu tešiť na nové lezecké cesty, ktoré tu vzniknú v dôsledku prestavby chytov.

Poďakovanie za možnosť realizovať uvedenú aktivitu patrí mestu Spišská Belá za jeho podporu, dobrovoľníkom za hodiny ich nezištnej práce a Marekovi Milaňákovi za bezplatné zapožičanie lešenia.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X