Aktuality
Počet zobrazení 683

Ukončená modernizácia verejného osvetlenia

Približne polovica verejného osvetlenia v Spišskej Belej je po modernizácii. Naše mesto zrealizovalo projekt „Modernizácie verejného osvetlenia“, na ktorý získalo z fondov EÚ sumu 234 769 EUR. Celkové náklady projektu po verejnom obstarávaní sú vo výške 250 264 EUR. Z rozpočtu mesta sa na spolufinancovanie tohto projektu prispelo sumou 15 495 EUR. Realizácia projektu začala výmenou závesných káblov na vzdušnom vedení verejného osvetlenia, ktoré je na elektrikárskych betónových stĺpoch (v dĺžke takmer cca 5 km). Od 14. do 21. decembra 2015 prebehla výmena súčasných svietidiel za špeciálne LED svietidlá s funkciou samostatného stmievania každého svietidla. Takto bolo vymenených 390 svietidiel, čo je približne polovica všetkých svietidiel v meste. Nové LED svietidlá sú značky FAGERHULT od švédskeho výrobcu. Modernizácia verejného osvetlenia spočívala aj vo výmene závesného kábla za nový izolovaný kábel na miestach, kde sa verejné osvetlenie nachádza na elektrických stĺpoch. Demontované doterajšie svietidlá mesto uskladnilo a bude ich využívať pri údržbe zvyšných nevymenených svietidiel. Mesto po tejto výmene získalo nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Nové osvetlenie, realizované pomocou nových technológií, bude v porovnaní so súčasným stavom zaťažovať životné prostredie iba v minimálnej miere. Zároveň sa tým znížia nepriaznivé svetelné emisie, keďže to vyplýva zo samotnej podstaty konštrukcie svietidla. Takéto riešenie zabezpečí občanom okrem už spomenutej vyššej bezpečnosti aj estetickejší vzhľad mesta a zároveň aj úsporu finančných nákladov na prevádzke a na údržbe verejného osvetlenia. Nové technologické riešenie počíta s LED svietidlami s rôznou intenzitou (W), nakoľko sú nasvetľované rôzne typy komunikácii. Na hlavné cesty sú navrhnuté dve varianty svietidiel o príkone 57 W a 55 W. Na vedľajšie komunikácie sú použité svietidlá o príkone 27 W, 25 W a 18 W. Naviac predmetné svietidla majú zabudované elektronické predradníky, ktoré umožňujú stmievanie každého svietidla individuálne (podľa vlastného uváženia), čo znamená ďalšiu úsporu v spotrebe energie U nás sú zatiaľ skúšobne svietidlá nastavené tak, že od 21.30 do 24.00 hod. budú svietidlá svietiť na 80 % výkonu a po 24. hod. do rána budú svietidlá nastavené na 60 % ich svietivosti. Modernizácia verejného osvetlenia prebehla na týchto uliciach: Tatranská, Osloboditeľov, št. cesta 77 – od ul. Slnečná , Kpt. Nálepku, Zimná, Továrenská, Družstevná, SNP, 1. Mája, Mierová, Moskovská, Záhradná, Kúpeľná, Nová, Krátka, Hviezdoslavova – dolná časť, Partizánska, Popradská, L. Medňanského.

Najnovšie články