Údržba mestského cintorína v Strážkach

Začiatkom augusta Mesto Spišská Belá vykonalo plánovanú údržbu cintorína v Strážkach. Na prednom plote pri vstupe na cintorín vymenilo pôvodný, už poškodený drevený šindeľ na kamennom múre. Po 12 rokoch bol šindeľ už úplne prehnitý a začalo cez neho zatekať do kamenného múru.  A tak sa tento múr oplechoval poplastovaným plechom. Okrem toho sa kompletne vymenila strešná krytina a časť krovu na bývalej „márnici“, nakoľko plech bol už úplne prehnitý a do stavby začalo zatekať, čo poškodilo aj časť krovu. Mesto plánuje využívať tento objekt ako sklad pre potreby správy cintorína ako aj verejnoprospešných služieb zabezpečujúcich údržbu Strážok.

Na jeseň tohto roka mesto plánuje úpravu nerovného terénu v hornej časti cintorína, pri ktorom aj zruší niektoré staré hroby (tam, kde nie je zaplatené nájomné za hrobové miesto a uplynula tlecia 30-ročná doba od úmrtia).  Následne sa celá plocha vyplaníruje a zatrávni, aby sa lepšie udržiavala (kosila).

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X