TÝKA SA MA TO – Nenechajme detský hlas zaniknúť

Informácia o KAMPANI Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch TÝKA SA MA TO /o dôležitosti počúvať detský hlas/.

Cieľom kampane je scitlivovanie verejnosti k problematike násilia na deťoch, venovanie sa tomu, čo sa deje okolo nás všetkých – všímať si a načúvať deťom, ktoré sa nám snažia niečo povedať, čím sa môže zvýšiť šanca včasnej intervencie tam, kde je to potrebné. Prvý krok v boji proti násiliu musí byť ten, že si jeho existenciu pripustíme. Aj jeho hrozivé množstvo a blízkosť.

Násilie sa nedotýka len tých, na ktorých je páchané, ale nás všetkých – rodičov, súrodencov, učiteľov, kamarátov, susedov, ale aj neznámych okoloidúcich… Ak budeme počúvať, dozvieme sa o probléme, čo je prvým krokom k jeho riešeniu. Nazakrývať si oči, neignorovať, nepopierať jeho existenciu.

Život detí, ktoré zažívajú násilie, nie je čierny ani temný. Ich život býva aj farebný a kampaňou to chceme pripomínať. Deti zažívajú aj pekné chvíle. Môžu sa smiať a hrať, dokonca môžu mať radi svojich trýzniteľov, môžu dúfať, že sa všetko zmení a veriť v omilostenie. Nehľadajme deti sediace v kúte a plačúce. To, že nesedia v temnote a neplačú, však neznamená, že násilie v ich živote nezanechá nezmazateľnú hlbokú a bolestivú stopu.

Kampaň Týka sa ma to bola 18. novembra 2018, v Európsky deň na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, spustená v online formáte (propagovanie video spotu prostredníctvom sociálnych platforiem: Youtube, Facebook, Instagram s odkazom na stránku www.detstvobeznasilia.gov.sk).

Predpokladá sa aj odvysielanie televíznych a rozhlasových spotov v komerčných médiách v duchu posolstva Nenechajme detský hlas zaniknúť prostredníctvom organizovaných diskusií a podujatí na štátnej i regionálnej úrovni.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X