Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední

V dôsledku súčasnej situácie viac ako kedykoľvek predtým oceňujeme prácu tých, ktorí zabezpečujú, aby základné služby fungovali ďalej. Nemáme na mysli len zdravotnícky personál a dodávateľov potravín, ale aj tých, ktorí majú na starosti odvoz a ďalšie spracovanie odpadu. Činnosť, ktorú pracovníci zberovej spoločnosti vykonávajú, nie je vôbec zanedbateľná.

Obraciame sa na občanov s prosbou, aby v ohľaduplnosti neukladali odpad vedľa kontajnerov. Zároveň sa snažme tvoriť čo najmenej odpadu a tiež dbajme o to, aby sme ho správne triedili.

Použité jednorazové rúško nepatrí do triedeného zberu. Tak ako použité papierové vreckovky má tento druh odpadu končiť v zmesovom komunálnom odpade. Odpad vyprodukovaný počas povinnej karantény je potrebné v domácom prostredí ponechať 72 hodín. Až potom je odporučené ho v riadne zviazanom vreci umiestniť do zbernej nádoby. Takýmto nakladaním s potenciálne infekčným odpadom zabránime, aby do kontaktu s ním prišli ďalšie osoby, vrátane zamestnancov zberovej spoločnosti. Ďakujeme.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X