hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 206

Tvorivý workshop – SYMBOLY V UMENÍ

Slovenská národná galéria, Kaštieľ Strážky, pripravila program štvrtkových workshopov, ktoré sa budú konať v mesiaci júl 2020. Prvý zo série tvorivých workshopov nesie názov Symboly v umení. Pre symboly je typické, že obsahujú určité odkazy a ich pôvod v umení sa viaže k tomu, že autor diela mal zámer vyjadriť symbolom nepriamo ukryté posolstvo. Cieľom workshopu je preskúmať a naučiť sa čítať symboly, ktoré sú ,,tajne“ šifrované v obrazovej galérii Kaštieľa Strážky. Účastníci si pod vedením lektorov SNG vytvoria aj vlastný, jedinečný symbol. Nepochybne pôjde o zaujímavé a podnetné prázdninové podujatie.

Workshop sa uskutoční 2. júla 2020 o 10.30 hod. a je určený pre deti vo veku 7 – 12 rokov. Svoju účasť je potrebné vopred nahlásiť na e-mail: lektori.strazky@sng.sk, alebo na telefónnom čísle: 052/245 40 00. Vstupné je 1 euro.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu