Trieďme odpad

Ako môžete pomôcť Vy?

  • zapojte sa do systému separovaného zberu odpadu
  • nevyhadzujte komunálny odpad do vriec a nádob určených na separovaný zber
  • do vriec a nádob na separovaný zber vyhadzujte obaly zbavené zvyškov potravín
  • usilujte sa minimalizovať objem odpadu (napr. stlačením plastových fliaš, krabíc od mlieka atď.)

 

NAJČASTEJŠIE SA PÝTATE KAM PATRÍ NASLEDOVNÝ ODPAD:

Špinavé servítky, zašpinené vrecká od desiaty – komunálny odpad

Použité papierové vreckovky – komunálny odpad

Žiarovky – bežné a halogénové žiarovky do komunálneho odpadu, žiarivky a výbojky podliehajú spätnému odberu a patria na miesta spätného odberu

Nádobky, v ktorých je uložené mäso v obchode – opláchnuté plastové nádobky do plastov, znečistené do komunálneho odpadu

Sieťka od citrónov – plasty

„Rolky“ od toaletného papiera a papierové obaly od vajec – komunálny odpad

Keramika (rozbité taniere, kvetináče) – komunálny odpad

Viečka od jogurtov – hliník, kovy

Batérie – zberný dvor, miesta spätného odberu (napr. elektropredajne)

Nápojové obaly/tetrapaky – kontajner určený pre kovy

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X