Trieďme odpad aj počas vianočných sviatkov

Vianoce majú rôzne prívlastky, avšak žiaľ čoraz viac sa stávajú aj sviatkami veľkej spotreby a nadmernej tvorby odpadu. Zamyslime sa nad tým, ako by sme mohli osobne prispieť k tomu, aby boli Vianoce menej konzumné a zachovalo sa ich čaro.

  • do kontajnera na PAPIER patrí: vianočný baliaci papier, stlačené krabice a kartóny z darčekov, reklamné letáky, papierové tašky, papierové obálky, noviny, časopisy, kancelársky papier,
  • do kontajnera na SKLO patria: sklenené poháre (napr. z majonézy a zaváranín), sklenené črepy, sklenené fľaše od alkoholu, nevratné obaly zo skla, tabuľové sklo z okien a dverí,
  • do kontajnera na PLASTY patria: plastové obaly z darčekov, neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov alebo kozmetiky,
  • do kontajnera na KOVY patria: konzervy, kovové súčiastky, alobal, nápojové plechovky, stlačené alebo zošliapnuté obaly z džúsov, mlieka, smotany atď.

A kedy bude medzi sviatkami prebiehať odvoz vytriedeného odpadu?

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X