Triedenie odpadu má skutočne zmysel

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a. s., udelila aj v tomto roku mestu Spišská Belá certifikát za to, že jeho občania časť komunálneho odpadu vytriedili a nebol uložený na skládke odpadov. Prispelo sa takto k úspore skleníkových plynov. V minulom kalendárnom roku sme spolu vytriedili komunálny odpad v objeme takmer 272 ton, vďaka čomu sme ušetrili viac ako 69 000 ton emisií skleníkových plynov. Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by 6 383-krát obišlo zemeguľu. Výsledok nás úprimne teší, pretože je lepší ako v uplynulom období.

Triedením odpadu dochádza k jeho ukladaniu na skládku odpadov v menšej miere. Vzhľadom na to, že skládky odpadov s produkciou metánu a oxidu uhličitého patria (popri spaľovaní fosílnych palív, poľnohospodárstve a pod.) k hlavným zdrojom skleníkových plynov z ľudskej činnosti, menej odpadu na skládke má aj tento pozitívny dopad.

Uvedomujeme si, že množstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len vďaka obyvateľom mesta, ktorí budú k triedeniu pristupovať zodpovedne. Veríme, že v nasledujúcom období sa nám spoločnými silami bude dariť zvyšovať vytriedené množstvá odpadu.

V prílohe tohto článku nájdete maľovanky s tematikou triedenia odpadu pre deti.

Názov prílohy Odkaz
Certifikát za rok 2019 Stiahnuť
Maľovanka-o-triedení-odpadu Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X