Triedenie a následné využitie tetrapakov – nápojových obalov

Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom – nie sú vyrobené z jedného materiálu. Volajú sa aj viacvrstvové kombinované obaly. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu a z 5 % hliníkovej fólie.

Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je tzv. mokrá cesta, pri ktorej sa máčaním oddeľuje papierová hmota od ostatných zložiek a získava sa z nej celulózové vlákno. Ostatné materiálové zvyšky sa dajú využiť napríklad pri výrobe paliet. Druhou možnosťou spracovania je tzv. suchá forma, pri ktorej sa zlisované nápojové kartóny drvia. Pôsobením teploty a tlaku dochádza potom k prelisovaniu materiálu napr. na dosky podobné sadrokartónu. Z týchto dosiek je možné vytvoriť celý systém stavebných prvkov – izolačné a obkladové dosky či samonosné panely na rôzne typy priečok a iných konštrukcií.

Nápojové kartóny je potrebné pred ich vyhodením z hygienických dôvodov vypláchnuť a zmenšiť ich objem napr. zošliapnutím. Nestlačený odpad v zberných nádobách zaberá veľa miesta, čo zvyšuje frekvenciu vývozov kontajnerov a v konečnom dôsledku sa vyváža vzduch. Množstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len vďaka obyvateľom, ktorí budú k triedeniu pristupovať zodpovedne. V našom meste zbierame tetrapaky spolu s kovmi a vhadzujeme ich do červených kontajnerov. Ďakujeme, že triedite odpad.

Využitie nápojových kartónov po recyklácii: stavebná izolácia, palety, noviny, zošity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletný papier, kuchynské utierky.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X