Systém monitorovania osamelých seniorov

Mesto Spišská Belá v týchto dňoch opakovane ponúka pomoc osamelým, slabým spoluobčanom a seniorom nad 65 rokov, ktorí nemajú v blízkom okolí nikoho, kto by im v období všeobecnej karantény pred COVID-om-19 pomohol. Pomocnú ruku tejto skupine obyvateľov ponúka mesto. Obrátiť sa môžete telefonicky alebo mailom na Mestský úrad  Spišská Belá – oddelenie sociálnych vecí. Mailový kontakt:  mlakova@spisskabela.sk alebo  telefonický kontakt na čísle: 052-4680518, 052-4680511.

Rodinám seniorov, ktorí s nimi nežijú v spoločnej domácnosti, môže pomôcť aj zabezpečenie si zariadenia – monitorovacieho systému seniora. Systém funguje aj cez SMS či e-mail. Bez kamier, s rešpektovaním súkromia a bez obmedzení môže predísť obavám o bezpečnosť a potreby seniora. Podrobnosti o monitorovacom systéme nájdete na nasledujúcej linke: Rita_systém starostlivosti o osamelých seniorov

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X