Svetový deň vody

Od roku 1993 pripadá každoročne na 22. marca Svetový deň vody. Vyhlásený bol Organizáciou spojených národov. Tento deň ponúka príležitosť pripomenúť si mimoriadnu dôležitosť vody a každý rok má vlastné posolstvo. Odkazom tohoto ročníka je: ,,Voda môže pomôcť v boji proti zmene klímy”.

Okrem hromadného zásobovania pitnou vodou prostredníctvom verejných vodovodov je obyvateľstvo zásobované aj z individuálnych vodných zdrojov. Niektoré ale nevyhovujú hygienickým požiadavkám a predstavujú trvalé riziko ohrozenia zdravia. Kvalita vody v individuálnych vodných zdrojoch môže byť negatívne ovplyvňovaná aj zlým technickým stavom studní, nedostatočnou hĺbkou, neupraveným a nedostatočne chráneným okolím zdroja, nevyhovujúcou likvidáciou splaškových vôd v ich okolí a podobne. Vysoké riziko ohrozenia infekčnými ochoreniami je najmä v čase povodní a záplav.

Pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade pri príležitosti Svetového dňa vody realizujú bezplatné orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Tento rok však z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19  musia byť tieto činnosti presunuté na iný termín. Náhradný termín bude na stránke RÚVZ Poprad zverejnený po ohlásení zlepšenia epidemiologickej situácie. Odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov, ako i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka, je však pracovníkmi odboru hygieny životného prostredia poskytované verejnosti celoročne na telefónnom čísle 052/776 44 52. 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., pri príležitosti Svetového dňa vody taktiež pravidelne realizuje v laboratóriu pitných vôd v Poprade bezplatnú analýzu pitnej vody z individuálnych zdrojov na dusičnany. Vzhľadom na šírenie akútneho respiračného syndrómu, spôsobeného novým koronavírusom, PVPS, a. s., zrušila až do odvolania jednak bezplatnú analýzu pitnej vody, ako aj Deň otvorených dverí pre školy.

Môže Vás zaujímať...