Súťaž s názvom Zbieranie recyklovaných kefiek

Rôzne obchodné spoločnosti prijímajú v rámci svojej marketingovej stratégie aj kroky s pozitívnym environmentálnym dopadom. Vzhľadom na to, že takéto aktivity motivujú k želanej zmene správania sa – k zodpovednejšiemu prístupu k životnému prostrediu, mesto Spišská Belá sa s ich propagáciou dokáže stotožniť.

Týmto si dovoľujeme informovať občanov o možnosti zapojiť sa do kreatívnej súťaže s názvom Zbieranie recyklovaných kefiek organizovanej spoločnosťou CURADEN Slovakia, s. r. o. Súťaž je organizovaná na Slovensku a prebieha do konca marca tohto roka. Jej princípom je zber použitých zubných kefiek. Podmienkou súťaže je členstvo vo vernostnom programe Zubná Karta. Do uvedeného programu je možné registrovať sa priamo pri odovzdávaní použitých zubných kefiek. Použité kefky je potrebné priniesť do jedného z CURAPROX Smile Shop-u (najbližší k nášmu mestu je v Poprade). Jednotliví výhercovia súťaže za každý kraj môžu získať sadu 3 košov na zber odpadu (žltý na plast, modrý na papier a šedý na komunálny odpad). Vyhodnotenie súťaže bude dňa 2.4.2019.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X