Súťaž Malá odstreľovačka Streleckého klubu Strážky

Strelecký klub Strážky vznikol v minulom kalendárnom roku a je zložený zo strelcov, priaznivcov a sympatizantov rôznych disciplín športovej streľby. Hlavným cieľom klubu je vykonávanie záujmovej činnosti v oblasti športovej streľby z krátkej alebo dlhej guľovej zbrane malorážky a vzduchovej zbrane. Klub sa venuje teoretickej a praktickej príprave členov, aj organizovaniu súťaží. V školskom roku 2018/2019 tiež viedol strelecký krúžok pre žiakov našich základných škôl, v ktorom bude pokračovať aj v budúcom školskom roku. Beliansky strelecký spolok mal v minulosti v našom meste dôležité miesto. Založený bol v roku 1637 a používal strelnicu v Belianskych kúpeľoch, ktorá už neexistuje. Členovia – predstavitelia mesta, remeselníci, učitelia, lekári aj kňazi – nosili uniformy. Spolok bol spolu s ostatnými v roku 1852 rozpustený.

Na súťaži Malá odstreľovačka sa môžu zúčastniť aj strelci bez zbrojného preukazu. Na rok 2019 je vyhlásených 10 kôl. Poradie po siedmich súťažných kolách je už uzavreté. Uvedená súťaž bola finančne podporená sumou 450 eur v rámci participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá, vďaka čomu bol zabezpečený prenájom strelnice na 3 súťažné kolá. Cieľom projektu bolo prilákať k športovej streľbe čo najviac ľudí a postupne odstrániť pomyselné zábrany voči nej.

Do hodnotenia súťaže sa rátajú 3 najlepšie kolá a klasifikovaní budú len strelci, ktorí budú mať odstrieľaných aspoň 50 % z vyhlásených kôl. Strieľanie sa vykonáva z dvoch boxov v polohe z ľahu v limite 1 minúta s 10 nábojmi kaliber 22LR na špeciálny terč vzdialený 50 m. Pri každom kole sú prítomní traja rozhodcovia a zo streľby sa zhotovuje aj nepretržitý kamerový záznam. Za každý trafený terč je bod. Otočných terčov je 8 – od veľkosti 5 cm až po veľkosť 0,5 cm. Čas a body za trafené terče sa prerátajú a koeficient je výsledkom. Najbližšie súťažné kolo je naplánované na 15. septembra 2019.

Súťaž pomáha zviditeľniť strelectvo v regióne. Zatiaľ sa na podujatí zúčastnilo spolu 66 strelcov. Okrem občanov Spišskej Belej a okolia súťaž prilákala aj účastníkov z Liptovského Mikuláša, Čiech, ba dokonca aj z Havaja.

Celkové vyhodnotenie po 7. kole:

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X