Súčasná riaditeľka ZŠ J. M. Petzvala znovuzvolená

V Základnej škole Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej sa včera uskutočnila voľba riaditeľa školy. Funkčné obdobie súčasnej riaditeľke školy Anne Rothovej končí 30. júna 2017.

Mesto Spišská Belá ako zriaďovateľ školy vyhlásilo v apríli výberové konanie na túto pozíciu v zmysle príslušného zákona. Do výberového konania sa prihlásili 2 záujemcovia – obaja zo Spišskej Belej: Mgr. Anna Rothová a Mgr. Miroslava Kovalčíková.

Rada tejto školy po vypočutí oboch kandidátov a po prezentácii ich koncepcie rozvoja školy zvolila v tajnej voľbe za riaditeľku tejto školy Mgr. Annu Rothovú a odporučila zriaďovateľovi školy vymenovať súčasnú riaditeľku školy do tejto funkcie na ďalšie 5-ročné obdobie s účinnosťou od 1.7.2017.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X