AktualityAktuality mladí v meste
Počet zobrazení 539

Stredoškoláci a absolventi znova prišli zdieľať svoje skúsenosti s našimi ôsmakmi

Kam pôjdem na strednú?

Ťažká otázka, nad ktorou si láme hlavu nejeden žiak deviateho či ôsmeho ročníka. Obdobie odchodu zo základnej školy a príchodu na strednú je jedným z náročnejších v živote nejedného z nás. Žiaci stoja pred dôležitým rozhodnutím, ktoré ovplyvní ich budúcnosť minimálne na najbližších pár rokov.

Nechceme ich v tom nechať samých

Nám žiaci v týchto náročných rozhodnutiach nie sú ľahostajní a chceme im byť nápomocní. Preto sme po predchádzajúcej pozitívnej skúsenosti z minulého roka pripravili vo Vzdelávacom centre Pôjd ďalšie kolo podujatia Kam pôjdem na strednú pre žiakov ôsmych ročníkov z oboch našich základných škôl.  Za pomoci mladých dobrovoľníkov sme malým skupinkám žiakov predstavili 6 stredných škôl a niekoľko odborov z kežmarského a popradského okresu, kde svoje stredoškolské útočisko nachádza najviac mladých z nášho mesta.

Pútavo a nezvyčajne, no mimoriadne obohacujúco

Metóda živej knižnice sa stala nástrojom zdieľania skúseností od našich mladých dobrovoľníkov pre ich mladších kolegov – budúcich stredoškolákov. Dobrovoľníci – študenti, ale aj absolventi stredných škôl poslucháčom predstavili svoje stredné školy, odbory, ktoré dané školy ponúkajú, vyrozprávali im svoje skúsenosti, zážitky či možnosti osobného rastu. Aby prezentácia a následná diskusia bola čo najefektívnejšia zvolili sme systém rotácie menších skupín žiakov po jednotlivých stanovištiach – školách.

Každá skupina mala vyhradený 20 minútový interval na oboznámenie sa s prezentáciou a na následnú konštruktívnu diskusiu. Po uplynutí času sa skupiny premiestnili na nasledujúce stanovište a proces začal odznova. Nakoľko sme mali zúčastnených cca. 90 žiakov, zvládnuť tento systém bolo náročne najmä pre prezentujúcich, keďže museli svoje prezentácie a diskusie opakovať 12 krát, za čo im patrí náš obdiv a veľké poďakovanie.

Všehochuť stredných škôl z regiónu

Na tomto podujatí sa nám podarilo zhromaždiť stredné školy z 2 regiónov a rôznych zameraní či odborov. Svoje zastúpenie mala Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad v odbore elektrotechnika, ktorú odprezentovali 2 minuloroční absolventi Kristián a Matúš, Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku v zastúpení 2 študentiek Emy a Simony, SOŠ Hotelová Horný Smokovec v odbore kuchár zastúpená maturantom Jakubom.

Ďalej Školu umeleckého priemyslu Kežmarok v odbore fotografický dizajn prezentovala tretiačka Klaudia. Strednú zdravotnícku školu Poprad v odbore praktická sestra prišli odprezentovať maturanti Kristián, Ľubomíra a Sofia. A Stredná odborná škola Garbiarska Kežmarok bola zastúpená pedagógom Ing. Martinom Vallušom a 2 žiakmi- Lukášom a Veronikou v rôznych odboroch.

Peer to peer prístup prispel k uvoľnenej atmosfére

Dobrovoľníci prostredníctvom opisu fotografií a krátkych prezentácií zo školy autenticky priblížili život na jednotlivých stredných školách. Malý vekový rozdiel medzi poslucháčmi a prezentujúcimi prispel k uvoľnenej atmosfére a podporil ochotu zvedavých ôsmakov klásť zaujímavé otázky a získať tak odpoveď na všetko, čo ich zaujímalo.

Žiaci ocenili priateľský prístup a autentickosť informácií

Veríme, že toto podujatie bolo pre budúcich stredoškolákov inšpiratívne a nápomocné. Z reflexie, ktorá po vypočutí všetkých kníh prebehla vieme, že niektorých ôsmakov vypočuté príbehy študentov utvrdili v rozhodnutí, iným zasa ponúkli nový pohľad a nakopli k tomu, aby viac skúmali seba a to čo ich baví a čo by chceli robiť. Na konci podujatia si žiaci do svojich tried odniesli aj menšiu pomôcku –  zoznam zdrojov informácií (o školách, povolaniach, osobnostných testoch a pod.), ktorý by im pri ich budúcom rozhodovaní mohol byť nápomocný. Túto pomôcku pre nich vytvorili koordinátori práce s mládežou a vzdelávacieho centra Pôjd. 

Držíme Vám palce a ďakujeme!

Milí ôsmaci, držíme vám palce a prajeme, aby ste za ten rok zistili, čo chcete a aby rozhodnutie, ktoré urobíte, bolo pre vás to správne. Dobrovoľníkom aj stredným školám, ktoré s nami na tomto podujatí spolupracovali srdečne ďakujeme, že sa prišli s nami podeliť o svoje skúsenosti a pomôcť tak mladým v ich rozhodovaní.

Tags: burza stredných škôl, Pôjd
Najnovšie články