hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 5

Stredoeurópsky deň stromov

Tradícia Dňa stromov vznikla v roku 1872 na podnet Juliusa Sterlinga Mortona v americkom štáte Nebraska, ktorý bol zástancom myšlienky, že prítomnosť stromov v okolí zlepšuje klímu ako aj pôdne vlastnosti. Postupne sa myšlienka osláv Dňa stromov rozšírila do celého sveta s cieľom pripomenúť si dôležitosť a význam stromov pre život. Okrem toho, že produkujú kyslík, sú domovom pre množstvo živočíchov, poskytujú tieň, potravu aj liečivá. Drevo s úplnou samozrejmosťou využívame na oheň, ale aj na výrobu nástrojov či ako stavebný materiál. Dreviny sú významným krajinotvorným a kompozičným prvkom a patria medzi najstaršie a najdlhovekejšie organizmy na našej planéte.

Na Slovensku sa ochrane starých stromov začala venovať veľká pozornosť najmä v druhej polovici 20. storočia, kedy bolo zaevidovaných najviac významných stromov. Ochrana drevín je zabezpečovaná v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Podľa Katalógu chránených stromov je k mestu Spišská Belá geograficky najbližšie lipa veľkolistá na Pustovci: https://www.enviroportal.sk/stromy/detail/lipa-na-pustovci. Aj v našom meste sa však nachádzajú hodnotné dreviny, ktoré si zaslúžia obdiv a ochranu.

Štátna ochrana prírody SR, Škola ochrany prírody Varín, pri príležitosti osláv Stredoeurópskeho dňa stromov pripravila súťažný kvíz, vďaka ktorému je možné sa dozvedieť aj rôzne zaujímavosti. Kvíz bude aktívny do 20. novembra 2020 a traja víťazi budú vyhlásení 25. novembra 2020 na webovom sídle ŠOP SR.

Začať kvízovať môžete po kliknutí na obrázok, ktorý vás presmeruje na kvíz.

Tags: Aktuality

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X