hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 341

Stavebné úpravy na Zimnej ulici

V súčasnosti prebiehajú v západnej časti Zimnej ulice stavebné úpravy pozostávajúce z rekonštrukcie existujúcich spevnených plôch. Samospráva nerealizuje len povrchové úpravy poškodeného chodníka, ale rieši aj jeho nový vizuálny vzhľad vrátane nového rozmerového usporiadania a doplnenia zelene. Komunikácia pre peších bude zároveň doplnená tak, že výsledná šírka zrekonštruovaného chodníka bude mať rozmery minimálne 1,60 m. Výškové vedenie trasy nadväzuje na úroveň jestvujúcich komunikácií. Popri uvedených prácach dôjde aj k rekonštrukcii vpustí na odvod dažďovej vody, ako aj k úprave kanalizačných šácht, plynových a vodovodných šupátok.

Žiadame občanov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe po uvedenom úseku a rešpektovanie prebiehajúcich stavebných úprav. Ďakujeme.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu