Stavebná úprava podkrovia zadnej budovy ZŠ M.R. Štefánika

Počas letných prázdnin prebiehajú stavebné práce aj v Základnej škole M. R. Štefánika v Spišskej Belej. V elokovanom pracovisku na Štefánikovej 39 (školská družina) sa dokončila úprava prízemia budovy školy. V zadnej budove na Štefánikovej 19 pokračujú stavebné práce na úprave podkrovia s cieľom tam vytvoriť 2 odborné učebne a 3 kabinety (v prílohe pôdorys využitia podkrovia). Tieto práce sa budú priebežne realizovať podľa finančných možností mesta a samotnej školy a ich dokončenie sa predpokladá v budúcom roku  tak, aby učebne po ich dovybavení v rámci úspešného projektu s finančnou podporou EÚ boli dané do užívania od septembri 2019. Počas najbližších 2 mesiacov sa bude rekonštruovať aj kotolňa školy a systém vykurovania oboch jej budov a telocvične, na čo mesto získalo osobitnú dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 90 tis. EUR.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X